Fishing vessels of

«Arkhangelsk Trawl Fleet» 

 

BMRT Ivan Bochkov type

М-0045 «Rybachiy»

М-0046 «Zavolzhsk»

М-0048 «Sovetskaya Konstitutsiya»

М-0047 «Revolyutsiya»

 

      BMRT type «Pulkovo Meridian»

«Nikolay Kudriavtsev»

«Kapitan Veselkov»

 

      RTMK-S type «Moonzund»

«Кapitan Kravchenko»

М-0041 «Kapitan Gorbachev»

 

      PST type «Barents Sea»

М-0285 «Novoazovsk»

М-0287 «Klintsy»

М-0292 «Konotop»

М-0296 «Gorsk»

М-0298 «Аchinsk»

М-0299 «Vetluga»

 

Auxiliary fleet
T/v «Viktor Mironov»